Da lavandeira


Era unha noite de lúa
Era n’unha noite clara
Eu pasaba po-lo río
Da volta da muiñada.

Topei unha lavandeira
que lavaba o par da i-agua
ela lavaba no río
e unha cantiga cantaba.

- Moza que ves do muiño
moza que ves po-la estrada
axúdame a retorcer
miña sábana lavada.

- Santa María te axude
e San Lourenzo te valla
eu non Quero retorcer
tua sábana lavada.

Desparece a lavandeira
como fumeira espallada
onde as sábanas tendera
poza de sangre deixara

Era unha noite de lúa
Era n’unha noite clara.

La lavandera


Era una noche de luna (llena)
era en una noche clara
yo pasaba por el rio
de vuelta de moler.

Encontré a una lavandera
que lavaba en el agua
ella lavaba en el río
mientras una cantiga cantaba.

- Moza que vienes del molino
moza que vas por la orilla
ayúdame a retorcer
mi sábana lavada.

- Santa María te ayude
y San Lorenzo te valga
yo no quiero retorcer
tu sábana lavada.

Desaparece la lavandera
como humo difuminado
donde tendiera las sábanas
charco de sangre dejara.

Era una noche de luna (llena)
era en una noche clara.